BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

Gesan Yatırım ve Tic. A.Ş. ye bağlı Kocaeli ve Samsun Tesisleri, Yönetmelik kapsamında Üst Seviyeli bir kuruluştur. Ordu Tesisi ise alt seviyeli bir kuruluştur. Şirketimiz, bahse konu Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

1. İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi:

Unvan : Gesan Yatırım ve Tic. A.Ş. Kocaeli Tesisi

Adres : Barbaros Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:4, Körfez/KOCAELİ

Unvan : Gesan Yatırım ve Tic. A.Ş. Samsun Tesisi

Adres : Derecik Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:131, İlkadım/SAMSUN

Unvan : Gesan Yatırım ve Tic. A.Ş. Ordu Tesisi

Adres : Karapınar Mahallesi, Muhsin Tercan Sokak, No:49, Altınordu/ORDU


2. BEKRA Bildirimi Yapılması ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesinin Hazırlanması :

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Kuruluşumuz 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’ de belirtilen bildirimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyan edilmiştir. Kuruluşumuza bağlı Kocaeli ve Samsun Dolum Tesislerimiz BEKRA bildirimi çerçevesinde “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiş olup, Ordu Tesisimiz ise “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Bahse konu tesislerimiz için Yönetmelik Madde 8 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Senaryo Dokümanı” ve Madde 11 gereğince "Güvenlik Raporu" hazırlanmıştır.


3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler :

Şirketimize bağlı tesislerimizde, iktisadi faaliyet alanı “Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti LPG, (bütan, propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG CNG) vb. dahil, (şebeke üzerinden yapılanlar hariç)” konusu kapsamında, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Depolama ve Dolum” konusunda faaliyet gösterilmektedir.


4. Kuruluşta BEKRA Kapsamında Bildirilen Tehlikeli Kimyasallar ve Zararlılık Özellikleri

Tehlikeli Madde Adı

Fiziksel, sağlık ve çevresel zararlar

Müdahale yöntemi

Müdahale Ekipmanları

Müdahale Sırasında Kullanılması Gereken Koruyucu Donanımlar

Ek Bilgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likit Petrol Gazı (LPG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H220: Çok Kolay Alevlenir Gaz


 H280: 
Sıvılaştırılmış Gaz

Yangın:

Hem kapalı hem atmosfere açık yerlerde Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazı ile hem ilk müdahale yapılabilir hem de kimyasal yangın söndürülür. 

Basınçlandırılmış su (pulverize lanslarla, sprinklerle) LPG tankları etkili bir şekilde soğutularak, yalnızca kapalı yerlerde KKT/CO2 yangın söndürme cihazları ile boğarak, gaz akışı vanadan kesilerek ya da yangın battaniyesi, ıslak örtü ile alev kaynağının üstü kapatılıp, boğarak yangın söndürülür. Son derece kolay tutuşan yanıcı ve parlayıcı maddedir. Gaz kaçağı olması halinde havadan ağır olması nedeniyle havalandırmanın yetersiz olduğu çukur bölgelerde 

birikmeye elverişlidir.
 
 Kaza sonucu yayılma durumunda: 

 

Vana kapatılarak gaz kaçağı kaynağından kesilebilir. Gaz kaçağı olan yerde güvenlik bölgesi oluşturulur, içerideki tüm kıvılcım kaynakları uzaklaştırılır, içerideki tüm elektrikler ana şalterden kapatılır, yol trafiğe kapatılır, içerideki kişiler bu güvenlik çemberi dışına alınır. Ortamdaki gazın konsantrasyonu dağıtılır. Rüzgar yönü kontrol edilir. Gaz kaçağının ilerleyişine göre o bölgenin elektrikleri kestirilir. Yol trafiğe kapatılır. Kanalizasyona/Yeraltı suyuna karışması önlenmelidir. Çukura ve Kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber verilmeli, yetkililer bilgilendirilmelidir.

 

 

 

Yangın:  

Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazı kullanılabilir. 

Basınçlandırılmış su ile tanklar soğutulur, yalnızca kapalı yerlerde KKT /CO2 yangın söndürme cihazları kullanılır.

Kaza sonucu yayılma durumunda :
 
 
Havalandırma, süpürme veya pulverize su ile ortamdaki konsantrasyonu dağıtılır.

Göz/Yüz Koruması :

Kaçak durumlarına karşı koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 

Ellerin Korunması :

LPG teslimatlarında geçirimsiz eldivenler kullanılmalıdır. 

Vücudun Korunması :

Gerekli durumlarda yüz koruyucusu, güvenlik elbiseleri ve ayakkabıları kullanılmalıdır. 

Solunum ile ilgili önlemler :

Normal kullanımlarda, olası kaçaklarda bir koruma gerektirmez ama kaçak boyutu büyükse ve ortamı oksijensiz bırakmışsa tam yüz korumalı solunum maskesi kullanılmalıdır.

Isıl Zararlar :

Isıl zarar arz eden materyaller için giyilecek koruyucu donanımı belirlerken kişisel koruyucu donanımın yapısına özel önem veriniz.

Açık havada inert gazlı söndürücüler ve Köpükle müdahale yetersizdir. 

(Basınçlı su soğutma için tercih edilebilir.)                                                     Kaçağı ivedilikle önleyecek tedbirler alınamıyorsa; (Vananın kapatılması, yakıt beslemesinin kesilmesi vb.) alevi söndürmek tehlikeli olabilir.

Yalnızca dolu LPG tankı soğutulurken, etraftaki diğer tanklara müdahale etmemek (içinde gaz fazı bulunan boş tankların dolusuna göre daha kısa sürede patlama riski olduğundan) daha tehlikelidir.

Bu yüzden çevredeki diğer tanklara soğutularak müdahale edilebilir.

Yangın halinde zehirli ve etkili gazlar, CO ve CO2 oluşumu bulunabilir. Bu gazların solunması tehlikelidir.

Likit kaçakların bulaştığı yerler toprak veya su ile seyreltilerek yanma etkisi ortadan kaldırılır.


5.Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar :

Tesislerimizde büyük bir endüstriyel kaza olması halinde yapılması gereken hususlar ile ilgili inceleme ve çalışmalar tamamlanmış olup tesislere ait Acil Durum Planları hazırlanmıştır. Kaza anında müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Tesislerimize alınan bütün teknik ve organizasyonel önlemlere rağmen büyük bir endüstriyel kaza olması halinde yapılması gerekenler hazırlanan Acil Durum Planları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumlarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, Hastaneler ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında senaryo edilen LPG için hazırlanan “Tehlikeli Madde Müdahale Kartları” büyük kaza olması ihtimaline karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediyelere iletilmiştir.